Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki flowmaplibrary

.flowmaplibrary Rozszerzenie pliku

Typ pliku Painter Flowmap Library

Twórca Corel
Kategoria Różne pliki
Format N/A

Czym są pliki FLOWMAPLIBRARY?

Biblioteka map przepływu utworzonych i używanych przez Corel Painter, aplikację służącą do tworzenia cyfrowych dzieł sztuki; zawiera zbiór różnych rodzajów map przepływu.

Więcej informacji

Mapy przepływu służą do dyktowania przepływu pędzli używanych w programie Painter.

Aby wyświetlić, zaimportować lub wyeksportować plik FLOWMAPLIBRARY, wybierz polecenie Okno → Panele map przepływu → Biblioteki map przepływu. W tym panelu możesz zaimportować lub wyeksportować bibliotekę map przepływu.

Programy, które otwierają pliki FLOWMAPLIBRARY
Windows
Corel Painter
Macintosh
Corel Painter

Informacje o plikach FLOWMAPLIBRARY

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FLOWMAPLIBRARY i jak go otworzyć.

Typ pliku Painter Flowmap Library, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.