Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fd

.fd Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1LaTeX Font Definition File

Twórca N/A
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

.FD opcja № 1

Plik używany przez LaTeX, system składu służący do tworzenia sformatowanych dokumentów; zawiera deklarację czcionki, która odwzorowuje właściwości czcionki LaTeX na specyfikacje czcionek TeX; używany do opisania, w jaki sposób atrybuty czcionek LaTeX są tłumaczone na czcionki TeX.

Więcej informacji

Pliki FD są przechowywane w formacie zwykłego tekstu i zawierają polecenia określające rodziny czcionek, pliki dostawców czcionek i kodowania czcionek.

Programy, które otwierają pliki FD
Windows
LaTeXEditor
JLatexEditor
AUCTEX
Linux
Lyx
JLatexEditor
Macintosh
LyxMac
AUCTEX

Typ pliku 2DataFlex Data File

Twórca Data Access
Kategoria Pliki deweloperskie
Format N/A

.FD opcja № 2

Plik danych używany przez DataFlex, 4GL (język programowania czwartej generacji) używany do tworzenia biznesowych aplikacji bazodanowych; zawiera odniesienia do wewnętrznego numeru DataFlex, a także do definicji kolumn DataFlex.

Więcej informacji

Pliki FD są używane przez kompilator DataFlex do powiązania odwołań do kodów programów z tabelami bazy danych.

Programy, które otwierają pliki FD
Windows
Data Access Visual DataFlex

Informacje o plikach FD

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FD i jak go otworzyć.

Typ pliku DataFlex Data File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.