Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fc2map

.fc2map Rozszerzenie pliku

Typ pliku Far Cry 2 User Map

Twórca Ubisoft
Kategoria Pliki gier
Format N/A

Czym są pliki FC2MAP?

Mapa stworzona dla Far Cry 2, strzelanki z perspektywy pierwszej osoby; można projektować i zapisywać za pomocą edytora map Far Cry 2; obejmuje układ mapy, teren i obiekty, takie jak pojazdy, budynki i mosty.

Więcej informacji

Pliki FC2MAP mogą być udostępniane online i pobierane przez innych użytkowników, co pozwala na używanie ich w grach wieloosobowych.

Programy, które otwierają pliki FC2MAP
Windows
Ubisoft Far Cry 2
Ubisoft Far Cry 2 Map Editor

Informacje o plikach FC2MAP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FC2MAP i jak go otworzyć.

Typ pliku Far Cry 2 User Map, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.