Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fc

.fc Rozszerzenie pliku

Typ pliku FirstClass Settings File

Twórca OpenText
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki FC?

Plik ustawień używany przez OpenText FirstClass, aplikację do obsługi poczty elektronicznej i konferencji, która umożliwia współpracę i komunikację między użytkownikami; zawiera dane logowania, do których odwołuje się FirstClass w celu połączenia użytkowników z serwerem; może przechowywać zasoby, takie jak formularze, obrazy, ikony i dźwięki, które dostosowują interfejs FirstClass.

Więcej informacji

UWAGA: Jeśli w pliku nie ma danych ustawień, zostanie mu nadane rozszerzenie .REZ , co oznacza, że plik zawiera tylko zasoby, które dostosowują interfejs.

Programy, które otwierają pliki FC

Informacje o plikach FC

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FC i jak go otworzyć.

Typ pliku FirstClass Settings File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.