Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fbr

.fbr Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1FlashBack Screen Recording

Twórca Blueberry
Kategoria Pliki wideo
Format Binary

.FBR opcja № 1

Wideo utworzone za pomocą oprogramowania do nagrywania ekranu BB FlashBack; przechwytuje zdarzenia na ekranie i może być łączony z dźwiękiem tekstu i obrazami dodanymi przez użytkownika; zazwyczaj używane do tworzenia demonstracji oprogramowania, samouczków, materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji

Pliki FBR są tworzone za pomocą programu do nagrywania ekranu BB FlashBack i można je odtwarzać za pomocą BB FlashBack Free Player.

Programy, które otwierają pliki FBR

Typ pliku 2Mercury Screen Recording

Twórca HP
Kategoria Pliki wideo
Format Binary

.FBR opcja № 2

Nagrywanie ekranu stworzone przez Mercury Screen Recorder, aplikację integrującą się z oprogramowaniem do zapewnienia jakości HP Quality Center; zawiera wideo w czasie rzeczywistym zarejestrowane podczas interakcji użytkownika z komputerem; często używane do dokumentowania defektów podczas fazy testowania oprogramowania.

Więcej informacji

Po nagraniu pliki FBR można przeglądać i edytować przy użyciu aplikacji Mercury Screen Player.

Programy, które otwierają pliki FBR
Windows
HP Mercury Screen Recorder
HP Mercury Screen Player

Informacje o plikach FBR

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FBR i jak go otworzyć.

Typ pliku Mercury Screen Recording, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.