Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ewnet

.ewnet Rozszerzenie pliku

Typ pliku Ultiboard Netlist File

Twórca National Instruments
Kategoria Różne pliki
Format Text

Czym są pliki EWNET?

Plik EWNET zawiera listę netlist, która jest reprezentacją projektu PCB zapisanego w formacie ASCII i używanego przez National Instruments Circuit Design Suite. Przechowuje listę przeniesioną z Multisim do Ultiboard, która zawiera unikatowe nazwy pinów każdego urządzenia w projekcie oraz nazwę wzorca powiązanego z każdym identyfikatorem referencyjnym komponentu projektu.

Więcej informacji

Pliki EWNET służą do przeniesienia układu PCB do schematu lub schematu do układu. Plik EWNET jest tworzony przez programy Multisim i Ultiboard zawarte w pakiecie Circuit Design Suite. Po wybraniu Transfer → Transfer do Ultiboard w Multisim lub Transfer → Wstecz Adnotacja do Multisim w Ultiboard. Możesz otworzyć plik EWNET wybierając Plik → Otwórz.

PCB są używane w wielu produktach elektronicznych, takich jak radia i systemy komputerowe. Ultiboard pozwala zaprojektować układ przewodów elektrycznych, procesorów centralnych i innych elementów elektronicznych na płytce PCB i integruje się z Multisim, elektronicznym schematem przechwytywania i środowiskiem symulacji SPICE. Program jest używany przez nauczycieli, studentów i specjalistów w dziedzinie inżynierii.

Programy, które otwierają pliki EWNET

Informacje o plikach EWNET

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem EWNET i jak go otworzyć.

Typ pliku Ultiboard Netlist File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.