Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ebs2

.ebs2 Rozszerzenie pliku

Typ pliku E-Run 2.0 Script File

Twórca Psychology Software Tools
Kategoria Pliki wykonywalne
Format Binary

Czym są pliki EBS2?

Skrypt wykonywany przez E-Run, program dołączony do oprogramowania do eksperymentowania E-Prime; zapisuje wykonywalny eksperyment, który został wygenerowany z projektu (plik .ES2 ); umożliwia eksperymenty psychologiczne uruchamiane samodzielnie przy użyciu E-Run.

Więcej informacji

Pliki EBS2 nie mogą zostać przywrócone do oryginalnego pliku projektu eksperymentu ES2. Dzieje się tak dlatego, że skrypt może być rozpowszechniany bez ujawniania własności intelektualnej w projekcie.

UWAGA: Pliki EBS2 są następcą plików .EBS użytych w wersji 1 E-Prime.

Programy, które otwierają pliki EBS2

Informacje o plikach EBS2

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem EBS2 i jak go otworzyć.

Typ pliku E-Run 2.0 Script File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.