Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki dwlibrary

.dwlibrary Rozszerzenie pliku

Typ pliku Paperless Document Library

Twórca Mariner Software
Kategoria Różne pliki
Format Binary

Czym są pliki DWLIBRARY?

Cyfrowa biblioteka dokumentów stworzona przez Paperless, aplikację służącą do skanowania i organizowania elektronicznych kopii dokumentów; zawiera zbiór dokumentów, które zostały zeskanowane z kopii papierowych; przechowuje także metadane zarejestrowane za pomocą technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) firmy Mariner.

Więcej informacji

Pliki DWLIBRARY są używane do przechowywania cyfrowych zapisów dokumentów osobistych na papierze. Dokumenty w plikach DWLIBRARY można sortować i wyszukiwać za pomocą danych zarejestrowanych przez technologię OCR. Użytkownicy mogą również wprowadzać niestandardowe dane do wyszukiwania, takie jak kategorie i opisy.

UWAGA: Dokumentacja elektroniczna przechowuje również cyfrowe biblioteki pokwitowań w plikach .RWLIBRARY .

Programy, które otwierają pliki DWLIBRARY

Informacje o plikach DWLIBRARY

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem DWLIBRARY i jak go otworzyć.

Typ pliku Paperless Document Library, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.