Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki dtl

.dtl Rozszerzenie pliku

Typ pliku Now Contact Detail Template

Twórca Now Software
Kategoria Pliki układu strony
Format N/A

Czym są pliki DTL?

Szablon szczegółów kontaktu stworzony przez Now Contact, program organizujący dane kontaktowe; zawiera szablonowy układ wydruku dla szczegółów kontaktu; predefiniowane opcje to "Pełny szczegół" i "Prosty szczegół".

Więcej informacji

Aby utworzyć plik DTL, wybierz Zdefiniuj → Drukuj szablony → Szczegóły kontaktu ..., wybierz przycisk "+" w prawym górnym rogu, nazwij szablon i kliknij OK. Następnie możesz edytować układ szablonu i jego wymiary. Po zakończeniu kliknij OK.

Aby wybrać szablon, z którego chcesz drukować, wybierz Plik → Drukuj szablony ..., wybierz swój szablon i kliknij OK.

Programy, które otwierają pliki DTL
Macintosh
Now Contact

Informacje o plikach DTL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem DTL i jak go otworzyć.

Typ pliku Now Contact Detail Template, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.