Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki dinfo

.dinfo Rozszerzenie pliku

Typ pliku DivX Temporary Video Info File

Twórca DivX
Kategoria Pliki ustawień
Format Binary

Czym są pliki DINFO?

Plik używany przez DivX Player, program służący do odtwarzania wideo; zawiera metadane lokalizacji odpowiadającego mu pliku wideo .DDAT , a także link do pobrania; służy do zapisywania i ładowania informacji do pobierania, przesyłania strumieniowego i odtwarzania wideo.

Więcej informacji

Pliki DINFO są używane z plikami DDAT i plikami .DMSK do pobrania wideo w DivX Player. Pliki DDAT, DMSK i DINFO używają tego samego przedrostka nazwy pliku i można je znaleźć w folderze "Tymczasowe pobrane pliki" w instalacji odtwarzacza DivX.

Programy, które otwierają pliki DINFO
Macintosh
DivX 7 for Mac

Informacje o plikach DINFO

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem DINFO i jak go otworzyć.

Typ pliku DivX Temporary Video Info File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.