Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki dbg

.dbg Rozszerzenie pliku

Typ pliku Visual FoxPro Debugger Configuration File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki DBG?

Plik DBG to plik konfiguracyjny debuggera używany przez Visual FoxPro, program do zarządzania bazami danych dla systemu Windows. Zawiera symbole używane do debugowania aplikacji bazy danych Visual FoxPro.

Więcej informacji

Symbole debugowania umożliwiają debuggerowi zbadanie kodu źródłowego pliku binarnego w celu rozwiązywania problemów. Plik DBG jest tworzony w celu przechowywania symboli debugowania w celu debugowania aplikacji bazodanowych Visual FoxPro.

Programy, które otwierają pliki DBG

Informacje o plikach DBG

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem DBG i jak go otworzyć.

Typ pliku Visual FoxPro Debugger Configuration File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.