Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki csplan

.csplan Rozszerzenie pliku

Typ pliku SPSS Sampling Plan File

Twórca IBM
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki CSPLAN?

Plik stworzony przez SPSS, aplikację statystyczną; zapisuje parametry planu próbkowania utworzonego za pomocą Kreatora próbkowania (analiza → złożone próbki → wybierz próbkę ...); rysuje wyjściowe dane próbki do tabeli po otwarciu.

Więcej informacji

UWAGA: Pobieranie próbek jest procesem statystycznym, w którym badanie niewielkiej części populacji prowadzi do wnioskowania o całej populacji.

Programy, które otwierają pliki CSPLAN
Windows
IBM SPSS
Linux
IBM SPSS
Macintosh
IBM SPSS

Informacje o plikach CSPLAN

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem CSPLAN i jak go otworzyć.

Typ pliku SPSS Sampling Plan File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.