Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki cskin

.cskin Rozszerzenie pliku

Typ pliku CD Art Display Skin File

Twórca CD Art Display
Kategoria Pliki ustawień
Format Zip

Czym są pliki CSKIN?

Plik skóry używany przez program CD Art Display, program wyświetlający okładki CD utworów odtwarzanych w programie Windows Media Player, iTunes, Winamp i innych popularnych odtwarzaczach audio; zawiera grafikę graficzną, czcionki i plik skin.ini ( .INI ), który definiuje wygląd odtwarzacza.

Więcej informacji

Aby zainstalować skórkę CD Art Display, kliknij dwukrotnie pobrany plik CSKIN w systemie Windows. Skórka jest następnie dostępna z menu prawego przycisku myszy w oknie wyświetlania grafiki CD (Skórka → [skórka]).

Pliki CSKIN są zapisywane w formacie .ZIP i mogą być ręcznie dekompresowane i utworzone poprzez zamianę rozszerzenia pliku ".cskin" na ".zip."

Programy, które otwierają pliki CSKIN

Informacje o plikach CSKIN

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem CSKIN i jak go otworzyć.

Typ pliku CD Art Display Skin File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.