Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki copreset

.copreset Rozszerzenie pliku

Typ pliku Capture One Preset File

Twórca Phase One
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki COPRESET?

Plik ustawień używany przez Capture One, profesjonalną aplikację do edycji i zarządzania zdjęciami; zapisuje ustawienia predefiniowane, które można zastosować do wielu zdjęć; może być zawarty w stylu ( .COSTYLE ) z innymi ustawieniami.

Więcej informacji

Predefiniowane ustawienia przechwytywania są często używane do dodawania metadanych do obrazów. Typowe metadane zawierają informacje o prawach autorskich lub znakach firmowych.

Programy, które otwierają pliki COPRESET
Windows
Phase One Capture One
Macintosh
Phase One Capture One

Informacje o plikach COPRESET

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem COPRESET i jak go otworzyć.

Typ pliku Capture One Preset File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.