Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ck9

.ck9 Rozszerzenie pliku

Typ pliku Cook'n Cookbook Backup File

Twórca DVO Enterprises
Kategoria Kopia zapasowa
Format Binary

Czym są pliki CK9?

Plik kopii zapasowej utworzony przez Cook'n, program służący do przechowywania przepisów kucharskich; zawiera kopię zapasową pliku książki kucharskiej .DVO ; używany do odzyskiwania utraconych danych w przypadku utraty lub uszkodzenia pliku DVO.

Więcej informacji

Aby utworzyć plik kopii zapasowej CK9, wybierz Plik → Kopia zapasowa i określ lokalizację kopii zapasowej. Aby przywrócić plik kopii zapasowej, wybierz Plik → Przywróć.

UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas przywracania pliku kopii zapasowej, ponieważ wszystkie bieżące dane książki kucharskiej zostaną nadpisane.

Programy, które otwierają pliki CK9

Informacje o plikach CK9

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem CK9 i jak go otworzyć.

Typ pliku Cook'n Cookbook Backup File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.