Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .chw

.chw Rozszerzenie pliku

Typ pliku Compiled Help Index File

Twórca Microsoft
Kategoria Różne pliki
Format Binary

Czym są pliki plik CHW?

Plik indeksu pomocy utworzony, gdy wiele skompilowanych plików pomocy HTML ( .CHM ) jest łączonych razem; przechowuje połączony spis treści dla treści Pomocy i zawiera także odniesienia do każdego pliku CHM; musi być przebudowywany za każdym razem, gdy którykolwiek z przywoływanych plików CHM zostanie zaktualizowany lub spis treści nie będzie ważny.

Więcej informacji

Pliki CHW mogą mieć bardzo duży rozmiar, ponieważ nie są skompresowane. Jeśli jednak korzystasz z programu takiego jak FARC KeyCHW lub FAR, możesz skompresować pliki CHW i znacznie zmniejszyć rozmiar pliku.

Oprogramowanie FAR umożliwia przeglądanie zawartości pliku CHW. Wybierz Authoring → Help File Explorer ... z menu aplikacji, a następnie wybierz plik CHW.

Programy, które otwierają CHW pliki

Informacje o plikach CHW

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .chw i jak go otworzyć.

Typ pliku Compiled Help Index File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.