Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .chksplit

.chksplit Rozszerzenie pliku

Typ pliku Archiver Split Checksum File

Twórca Incredible Bee
Kategoria Różne pliki
Format XML

Czym są pliki plik CHKSPLIT?

Plik utworzony przez Archiver, program dla użytkowników Mac OS X, który pomaga im kompresować pliki, tworzyć archiwa i wyodrębniać archiwa; zawiera jedną lub więcej sum kontrolnych używanych do weryfikacji integralności każdego pliku .SPLIT .

Więcej informacji

Każda suma kontrolna w pliku CHKSPLIT ma długość 40 znaków i jest przeznaczona dla każdego pliku SPLIT, który tworzy twój plik.

Aby utworzyć plik CHKSPLIT, przeciągnij i upuść plik do aplikacji. Możesz także wybrać Plik → Otwórz ..., przejść do pliku i kliknąć Otwórz. Po otwarciu pliku wybierz "Podziel" i wybierz, czy chcesz skompresować pliki SPLIT. Określ rozmiar porcji, w której chcesz podzielić plik (KB, MB lub GB), zaznacz pole "Suma kontrolna" i kliknij "Zakończ". Plik CHKSPLIT pojawi się w tym samym folderze z innymi plikami SPLIT.

UWAGA: Plik CHKSPLIT pojawia się jako rozszerzenie złożone. Na przykład, jeśli podzielisz plik .JPG , plik pojawi się jako example.jpg.chksplit.

Programy, które otwierają CHKSPLIT pliki

Informacje o plikach CHKSPLIT

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .chksplit i jak go otworzyć.

Typ pliku Archiver Split Checksum File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.