Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki bs7

.bs7 Rozszerzenie pliku

Typ pliku Windows 7 Boot Updater Skin

Twórca Windows 7 Boot Updater
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki BS7?

Plik skóry utworzony przez Windows 7 Boot Updater, program innej firmy używany do aktualizacji wyglądu ekranu startowego systemu Windows 7; może zawierać kolory tła, obrazy, animacje i różne czcionki; może również zawierać wiadomości zastępcze dla tekstu "Uruchamianie systemu Windows" i "© Microsoft Corporation".

Więcej informacji

Po zakończeniu modyfikowania ustawień w programie Windows 7 Boot Updater możesz kliknąć przycisk Zastosuj, aby zastosować skórę.

Programy, które otwierają pliki BS7

Informacje o plikach BS7

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem BS7 i jak go otworzyć.

Typ pliku Windows 7 Boot Updater Skin, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.