Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki asv

.asv Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Finale Auto-save File

Twórca MakeMusic
Kategoria Kopia zapasowa
Format N/A

.ASV opcja № 1

Plik stworzony przez Finale, aplikację do tworzenia notatek muzycznych do grania na instrumentach, wokalu itp .; zastąpiony przez plik .ASVX , który został wydany w Finale 2014; zawiera dane kopii zapasowej dla plików .MUS podobnie do plików .BAK ; tworzone, gdy pliki MUS są automatycznie zapisywane przez Finał.

Więcej informacji

Aby utworzyć plik ASV:

Programy, które otwierają pliki ASV
Windows
MakeMusic Finale
MakeMusic SmartMusic
Macintosh
MakeMusic Finale
MakeMusic SmartMusic

Typ pliku 2Adobe Photoshop Selective Color File

Twórca Adobe Systems
Kategoria Pliki ustawień
Format Binary

.ASV opcja № 2

Plik ustawień kolorów używany przez Adobe Photoshop, program służący do tworzenia i edycji grafiki rastrowej; zawiera ustawienia regulacji kolorów dla cyjan, magenta, żółtego i czarnego (CMYK) o różnych kolorach, które są w skali od -100% do + 100%); zawiera również selektywną metodę koloru, która jest względna lub absolutna; służy do zapisywania ustawień kolorów, które można zastosować do wielu obrazów.

Więcej informacji

Okno Kolor selektywny można otworzyć w Photoshopie, wybierając Obraz → Dopasowania → Kolor selektywny ....

Programy, które otwierają pliki ASV
Windows
Adobe Photoshop
Macintosh
Adobe Photoshop

Informacje o plikach ASV

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ASV i jak go otworzyć.

Typ pliku Adobe Photoshop Selective Color File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.