Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki aria2

.aria2 Rozszerzenie pliku

Typ pliku aria2 Control File

Twórca N/A
Kategoria Różne pliki
Format Binary

Czym są pliki ARIA2?

Format pliku kontrolnego utworzony i używany przez aria2, narzędzie do pobierania wiersza poleceń; przechowuje informacje o postępie pobierania; nie przeznaczone do otwarcia.

Więcej informacji

Plik ARIA2 jest umieszczony w tym samym katalogu, co plik do pobrania i ma taką samą nazwę jak pobierany plik, z tym, że ma dołączone rozszerzenie "aria2". Na przykład podczas pobierania pliku example.pdf plik pojawia się jako example.pdf.aria2. Po zakończeniu pobierania plik ARIA2 zostanie usunięty.

Programy, które otwierają pliki ARIA2

Informacje o plikach ARIA2

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ARIA2 i jak go otworzyć.

Typ pliku aria2 Control File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.