Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki aim

.aim Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1AIMMS ASCII Model File

Twórca Paragon Decision Technology
Kategoria Pliki tekstowe
Format Text

.AIM opcja № 1

Model AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software) zapisany w formacie tekstowym; zawiera model operacji utworzony za pomocą języka modelowania AIMMS; podobny do pliku .AMB , ale zapisany jako plik tekstowy ASCII zamiast pliku binarnego.

Programy, które otwierają pliki AIM

Typ pliku 2AOL Instant Messenger Launch File

Twórca AOL
Kategoria Różne pliki
Format N/A

.AIM opcja № 2

Plik używany do otwarcia programu komunikatora internetowego America Online; "AIM" może również odnosić się do samego programu AOL Instant Messenger; plik wykonywalny systemu Windows nosi nazwę "aim.exe".

Programy, które otwierają pliki AIM

Informacje o plikach AIM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem AIM i jak go otworzyć.

Typ pliku AOL Instant Messenger Launch File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.