How TikTok changes following Trump’s deals


Trump dał Oracle OK, aby uratować TikTok przed banem: aplikacja do krótkich wideo będzie prowadzona przez amerykańską spółkę newco

TikTokowi udaje się uniknąć amerykańskiego zakazu Donalda Trumpa przez kolejny tydzień. Zakaz pobierania miał zostać zniesiony 20 września, ale dzięki porozumieniu zawartemu między ByteDance i Oracle&nbsp(pobłogosławionemu przez prezydenta USA Donalda Trumpa) sąd w San Francisco przyznał formalne odroczenie do 27 września.

Jeśli umowa między Oracle i chińską firmą, która stworzyła TikTok, przejdzie, aplikacja, która pozwala użytkownikom tworzyć i dzielić się krótkimi zabawnymi filmikami, może być uznana za bezpieczną. Wraz z perspektywą ostatecznego porozumienia, obawy o bezpieczeństwo aplikacji, która została oskarżona o bycie zagrożeniem zarówno dla prywatności użytkowników, jak i dla agencji rządowych, zostaną rozwiane. TikTok będzie więc zarządzany przez nową spółkę z siedzibą w USA, natomiast ByteDance będzie "pasywnym partnerem", przy czym Oracle nie będzie miało dostępu do algorytmu sztucznej inteligencji, ale będzie mogło kontrolować jego źródło i zapobiegać cyberatakom.

TikTok, umowa między Oracle i ByteDance

Microsoft jako pierwszy wykazał zainteresowanie TikTokiem i złożył propozycję zakupu firmie ByteDance, która jednak nie zgodziła się na włączenie do umowy udostępnienia algorytmu sztucznej inteligencji, który jest sercem aplikacji. Zamiast tego podpisano umowę z firmą Oracle, która nie będzie miała dostępu do algorytmu, ale nadal będzie mogła weryfikować kod źródłowy i zapobiegać otwieraniu drzwi, przez które mogłyby zostać wykradzione dane osobowe użytkowników.

To rozwiązanie zostało osiągnięte pomiędzy firmami nową spółką prawa handlowego, newco TikTok Global, kontrolowaną przez ByteDance w 80%, przez Oracle (która dostarczy usługę "bezpiecznej chmury") w 12,5% i przez Walmart w 7,5%. Legalna siedziba może znajdować się w Teksasie, a nowa firma będzie okazją do stworzenia 25 tys. miejsc pracy. Mimo że umowa została ogłoszona przez firmy, a Trump dał swoje błogosławieństwo, blokada pobierania została tylko przesunięta na 27 września, a nie odwołana, z bardzo konkretnego powodu. Jeśli prezydent USA ma jakiekolwiek wątpliwości, że Oracle i Walmart nie będą miały pełnej kontroli nad TikTok Global, umowa na pewno upadnie.


TikTok, jakie zmiany i jakie korzyści

Na chwilę obecną dla użytkowników nie będzie żadnych zmian w korzystaniu z aplikacji, którą nadal będzie można swobodnie pobierać w USA. Zmienia się jednak geopolityczna równowaga w wojnie między USA a Chinami, która obejmuje aplikacje takie jak TikTok.

Strategia Trumpa jest jasna, z zakazami wydanymi dla innych aplikacji uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa na amerykańskiej ziemi, ale TikTok jest zbyt popularny i powszechny, aby być całkowicie przesłonięty.

Umowa zawarta między Oracle i ByteDance ma zatem korzyści zarówno dla firmy, jak i chińskiej firmy. Dzięki przejęciu TikTok, Oracle wzmocniłoby swój udział w rynku Biz Cloud. Z kolei ByteDance będzie miał tę przewagę, że zachowa kontrolę nad własnym algorytmem, przezwyciężając ograniczenia administracji Trumpa.

Dla użytkowników natomiast zaletą jest ochrona ich danych osobowych, które teraz będą przechowywane na serwerach Oracle w Ameryce, a nie na serwerach w Chinach. Przypominamy, że chińskie prawo zezwala urzędnikowi państwowemu na dostęp według własnego uznania do danych na serwerze fizycznie znajdującym się w Chinach, nawet jeżeli nie jest prowadzone żadne dochodzenie w sprawie przestępstwa.